Toppbilder
Välkommen in | Kafé | Restaurang | Konferens | Historia | Mathantverk | Vägvisning | Markäventyr


Aktuellt

Barbaras Blogg


Barbaras Blogg

Här är det tänkt att jag skall vädra mina och andras tankar.

Den 26 mars fick jag ett mail från Nutek att jag blivit uttagen som Ambassadör för kvinnors företagande.

Det förväntas av mej att jag ska bidra till att synliggöra kvinnors företagande och till att fler kvinnor kan få företagarkvinnor som förebilder.

Syftet med ambassadörerna är dels att inspirera och uppmuntra kvinnor och flickor att se företagandet som ett möjligt val, dels göra kvinnor som driver företag mer synliga i media. Ambassadörerna skall även förmedla en realistisk bild av livet som företagare och vägen dit. Så står det i den överenskommelse som jag har accepterat från Nutek (Verket för näringslivsutveckling).

Det här är ju något som jag alltid har gjort. Vägen till företagandet har inte alltid varit spikrak men någonstans inom mej har jag alltid vetat att jag skulle bli företagerska. Egentligen är det nog inte så stor skillnad på kvinnor och män när det gäller entreprenörskap. Det finns vissa krafter som styr.

Här kommer en del av de erfaren heter jag gjort under nästan 13 år som företagerska.

Olle Åhs har i boken Vägen till en inre kompass (2004) beskrivit fyra grundläggande målbehov som har blivit en stor aha-upplevelse för mej när jag läste om det första gången. Här kommer min egna fria tolkning av hans definition på målbehov.

Målbehovet av ett värde och en positiv självbild.

Människan har utvecklat en rad etiska grundsatser som markerar hur vi bör bete oss. En av dem handlar om människovärdet och innebär att alla människor är lika värda. Det är en önskedröm i dagsläget. Men behovet av att känna sig värdefull är fundamental för människan.

Vi vill bli lyssnade på och att bli sedda och respekterade. Hur andra bemöter oss i olika situationer är utslagsgivande för hur vi värderar oss själva. Får man ingen respons på sitt beteende så vet man ju inte hur man ska agera. Jag brukar ofta, lite skämtsamt, jämföra med barn- och hundfostran. Det är förvånansvärt vad en hund (eller gris) kan lära sej enbart med hjälp av godisbitar som positiv belöning. Om du verkligen ser dina gäster/ kunder/ klienter så kommer de ihåg dej. Att stressa sej fram och bara skrika NÄSTA i kassan ger ingen person ett värde. Tid är ett nyckelord. Öva din sociala förmåga. Dela ut ärliga komplimanger, ofta! För det vill du ju själv ha, eller hur?

Vår positiva självbild hänger mycket ihop med vad vi kan. Att få visa att man har en stor kompetens inom ett visst område är en stor inre tillfredställelse. Om jag lyckas med en svår uppgift blir jag mycket nöjd. Det bekräftar mej själv och min egen självbild. Allt det här blir enklare om man fått möjlighet att utveckla egenskaper som nyfikenhet, frimodighet, viljan att prova nya saker, uthållighet och förhoppningsvis tålamod. Många och stora ord men väl värt att tänka på tycker jag.

Målbehovet av samhörighet

Det här är ett begrepp som alla känner till. På TV såg jag ett program där det visade sej att forskningen har kommit fram till att ett spädbarn som inte får någon som helst kontakt faktiskt dör, trots att det får mat och vatten. Otäckt. Med tonårsbarn i huset är man mycket medveten om det här fenomenet. Jag kallar det även för hundvalpsåldern. Att ligga i en 7-8 pers i en hög på golvet och titta på film timme ut och timme in är en nödvändig sysselsättning för personer i hundvalpsåldern.

Men behovet av samhörighet är grundläggande för människan under hela livet. Det kan vara i ett parförhållande, en kamratgrupp/förening eller ett arbetslag. Många arbetsgivare och framför allt projektledare har upptäckt det här och förstått att det är mycket viktigt för produktionen om medarbetarna känner gemenskap. Vi sysslar en hel del med teambuilding och ser hur värdefullt det är för att hela företaget skall kunna utvecklas.

Målbehovet av struktur och sammanhang

För att kunna må bra behöver vi också ett visst mått av rutiner i tillvaron. En viss förutsägbarhet skapar trygghet. Jag som har jobbet bara 40meter från bostaden har skapat mej vissa ritualer som avgränsar arbete och fritid. När jag byter om till arbetskläder, sätter på mej förkläde och speciella skor, då börjar arbetet med gästerna. Då lämnar jag privata bekymmer och ägnar mej åt nuet på arbetet.

Ett sammanhang kan också handla om politiska sympatier, trossystem eller värdesystem. Ett exempel på värdesystem är ju de lagar och regler vi förhåller oss till i samhället. Driver man restaurang, som jag gör, så finns det massor av regler att passa. På gott och ont, men de finns där.

Målbehovet av mening

Det här handlar om en av företagarnas största drivkraft - meningsfullhet. Att känna meningsfullhet är något primärt för människan. Det frigör vår livskraft och motivation, vår uppfinningsrikedom och anpassningsförmåga. Stävan efter meningsfullhet kan hänföras till olika plan. Det kan bara gälla mej själv eller något jag vill göra för att det har en mening för min familj, för mitt land eller för hela mänskligheten. Det gemensamma är att meningsfullheten styr våra handlingar, samtalsämnen och inriktning i livet i stort som smått.

Som företagare handlar det här om affärsidén. Vad är det som känns så meningsfullt för mej att jag är beredd att satsa det som krävs för att bli framgångsrik? Om det bara går ut på att tjäna pengar så är chansen inte speciellt stor att nå framgång enligt studier som gjorts i USA. Lyckas du utveckla en meningsfull livsfilosofi så når du en högre grad av välmående enligt samma studie.

Gå ut i världen och försök förverkliga din dröm. Ta den tid du behöver. Ta emot den hjälp du får. Försök!

8 april 2008

Barbara Brass

Torpet 1952

Vinterbild på torpet

Grindsmossens Kafé och Konferens, 519 96 Tostared, 0320-623 23, barbara@grindsmossen.com